Reconstructie station Wormerveer

4 oktober 2012
Referentienummer: 1299101
Afdeling: Stam&Co Infratechniek B.V.
Datum van opdracht: 1 oktober 2012
Datum van oplevering: 30 december 2013

Beschrijving:

BAM Rail verbetert inhaling station Wormerveer in opdracht van ProRail

ProRail heeft BAM Rail opdracht verleend voor verbetering van het station Wormerveer (gemeente Zaanstad). Het project omvat zowel het verbeteren van de toegankelijkheid van het station voor reizigers, als het realiseren van twee zijperrons, waardoor intercitytreinen de stoptreinen ter hoogte van het station kunnen passeren zonder rijtijdvertraging. BAM Rail zal het project eind 2013 opleveren.

Opdrachtgever: BAM Rail

Werkgebied: Zaanstad, station Wormerveer

Opdracht uitvoering Stam&Co: verbetering inhaling

- Aanleg spoorse kabels

- Verbeteren omroepinstallatie

- Aanleg spoorlan

- Aanleg droge blusleiding

- Aanbrengen station gebonden installaties CICO/verlichting

- Aanbrengen verlichting pasarelle (tijdelijke brug)

- Verlichting voorplein

- Omleggen kabels/leidingen derden

- Engineering (alle disciplines)

- Digitaal inmeten

 

Periode: oktober 2012 - december 2013

Foto's:

Referentie overzicht:

  Landelijke omroepverbetering 54 stations... 201323 17 oktober 2013
  Camera vervanging 25 locaties 201324 17 oktober 2013
  Reconstructie station Wormerveer 1299101 4 oktober 2012