Aantal graafschades daalt met 11% in 2014

29-05-2015 
Bron jaarverslag Kadaster 2014

Kadaster jaarverslag
Kadaster publiceerde in het jaarverslag de schadecijfers als gevolg van graafschade over 2014. Op basis van de verplichte jaarlijkse schaderapportage door de netbeheerders, bericht Kadaster dat de netbeheerders in 2014 34.333 schades hebben gemeld. Dit is 11% minder dan in 2013. De reparatiekosten bedroegen per schadegeval gemiddeld € 778. De totale reparatiekosten van het net als gevolg van graafschade bedroeg € 26.9 miljoen. In 2013 was dat nog € 29,2 miljoen.

Dit is opmerkelijk, omdat het aantal graafmeldingen juist is gestegen.

De kabels voor communicatieverkeer (telefoon, internet en televisie) worden het meest geraakt, daarna de elektriciteitskabels en de gasleidingen. Het aantal geraakte elektriciteitskabels is in 2014 vrijwel gelijk gebleven, het aantal geraakte communicatieleidingen is met 16% gedaald, en het aantal geraakte gasleidingen met 14%.

Agentschap Telecom
Agentschap Telecom is blij met de daling en complimenteert de graafsector die steeds zorgvuldiger werkt. Bij 1 op de 14 graafbewegingen ontstond in 2014 graafschade, terwijl het jaar ervoor nog sprake was van 1 graafschade op 12 graafbewegingen. De toezichthouder blijft zich de komende jaren richten op een verdere daling van het aantal graafschades.

Opgave van de hele keten
Het KLO is positief over de daling die is bereikt, maar er is nog heel veel werk aan de winkel om in 2018 het jaarlijkse aantal graafschades onder de 25.000 te krijgen. De ingezette daling toont aan hoe belangrijk samenwerking van alle betrokken partijen is. Het voorkomen van graafschade is een opgave van de hele keten waarop het KLO zich de komende jaren met het speerpuntenprogramma volop blijft richten.

Downloads
Het jaarverslag is te bekijken op website van Kadaster en ook in een uitgebreide variant als download beschikbaar. Lees hierover ook het persbericht van Agentschap Telecom.

KLO speerpunten

Verantwoordelijkheid
Met het speerpunt Verantwoordelijkheid wil KLO met de ketenpartijen komen tot structurele gedragsveranderingen gericht op het voorkomen van graafschade. Tijdens de KLO reflectiesessie eind vorig jaar, zijn met ketenpartijen meerdere belemmeringen in beeld gebracht op raakvlakken waar partijen samenwerken.

Inmiddels is een aantal pilot projecten gestart om belemmeringen praktisch oplosbaar te maken. Deze pilots draaien bij de dienst Stadsbeheer en Leidingenbureau / Beheer Ondergrond van de gemeente Rotterdam, alsook rond het succesvolle verbeteringsproject ‘Het Kampioenschap' van initatiefnemers Reggefiber, Volker Wessels Telecom, Selecta Infrastrucuren BV en Liander Schadepreventie. Dit project heeft als doel te komen tot een graafschadevrij aanlegproces voor glasvezelnetwerken. In een derde pilot richten enkele ketenpartijen zich op het verbeteren van het melden van afwijkende ligging.

Het KLO wil als ketenplatform de spotlight zetten op deze ‘doorbraak projecten' in het voorkomen van graafschade. Het doel is te zorgen dat deze praktijkprojecten verdere verbreding en opschaling gaan krijgen binnen de gehele graafketen.

Zorgvuldig opdrachtgeverschap
De CROW publicatie 250 Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen en 308 Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen worden herzien en samengevoegd. De werkgroep is in de opstartfase.

Het kernteam werkt aan een startnotitie, met daarin onder andere aandacht voor de structuur van de publicatie en de onderwerpen. Het eerste werkgroep-overleg wordt mogelijk voor de zomer gehouden.
Daarnaast wordt afgestemd met het KLO-speerpunt ‘Gedragscode'.

Gedragscode graafketen
Door middel van een gedragscode bevorderen dat in de hele graafketen zorgvuldig gewerkt wordt ter voorkoming van graafschade. Dat is het doel van dit speerpunt.

In de gedragscode wordt beschreven welk gedrag van elke partij wordt verwacht, voor iedere rol die die partij kan spelen. Hierbij wordt gestreefd naar een heldere rolverdeling voor iedere uitvoeringssituatie die zich in de praktijk kan voordoen. De gedragscode moet naadloos aansluiten bij de (herziene) CROW 250/308.

Het eerste concept van de gedragscode is voorgelegd aan een grote groep praktijkmensen. Hierop zijn veel nuttige reacties gekomen. De reacties worden verwerkt. Het is nog niet bekend wanneer de gedragscode beschikbaar is.

Benchmark voorkomen graafschade
Het KLO wil op termijn door middel van een ‘benchmark voorkomen graafschade' de prestaties van alle ketenpartijen en hun rol in de graafketen meetbaar maken. In de tweede helft van 2015 start een pilot van deze benchmark. Partijen die willen meedoen aan deze proef zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via info@kabelenleidingoverleg.nl

Analyse graafschades
Inzicht in oorzaken van graafschade en knelpunten in het graafproces zijn van groot belang als het gaat om het terugdringen van schade. Het KLO analyseert momenteel de Kadaster schaderapportage over 2012, 2013 en 2014. Het rapport komt dit najaar uit.

Graafinformatie
Grondroerders die bij graafwerkzaamheden een afwijkende ligging constateren dienen dit te melden aan het Kadaster. Dit is nu nog een vrij tijdrovend proces. Het KLO komt binnenkort met een beschrijving van een app-toepassing hiervoor. De bedoeling hiervan is dat de markt vervolgens een app ontwikkelt op basis van deze beschrijving.

Het KLO wil ook graag meer uniformiteit in de begeleidende brieven bij de graafinformatie. Hiervoor wordt eerst de aangekondigde wijziging van de WION afgewacht.

Voorkomen van graafschade in de pers

Voorkomen van graafschade deel 2, Gasnet
Gasnet publiceerde onlangs de tweede aflevering van de tweedelige artikelenserie over het voorkomen van graafschade.
In deze aflevering gaat het over de aanpak bij bedrijven die succesvol zijn in het beperken van graafschades en over innovatieve technieken die graafschades kunnen voorkomen.

Download het artikel

Minder graafschade door inzet van IT -  Cobouw
"Een toenemende bewustwording bij graafwerk draagt in belangrijke mate bij aan de daling van het aantal schades. Maar ook de invoering van gebruiksvriendelijke digitale apparatuur is een grote verbetering ten opzichte van het ‘papieren tijdperk'."

Download het artikel

Bron: KLO

Overig nieuws

  Gasnetbeheerders beoordelen kwaliteit PE-elektrolas in de sleuf, Stam&Co speelt hierin een rol 12-02-2016
  Stam&Co sponsort sporten voor een goed doel - 19 maart a.s. Medemblik 02-02-2016
  Slimme meter kampt met Millenniumbug 25-01-2016
  Energierapport: Transitie naar duurzaam 25-01-2016
  Breedband Beemster herberekent FTTH-traject 11-01-2016
  DSP informatie- en demonstratiebijeenkomst 27-11-2015
  Stam&Co maakt hun werken en voortgang visueel 23-11-2015
  KLIC-WIN 20-11-2015
  Stam & Co neemt initiatief elektrische rijden 30-10-2015
  Eurofiber breidt datacenter in Utrecht uit 29-10-2015
  Informatie- en demonstratiebijeenkomst Digitale Rotonde - DSP 24-10-2015
  KLIC maakt gebruik van nieuwe achtergrondkaart 23-10-2015
  Alles over KLIC WIN - voorbereidingen op Inspire 22-10-2015
  Reggefiber: aanleg glasvezel Haarlem op schema 20-10-2015
  T-Mobile zakelijk stapt in glasvezel met Eurofiber 15-10-2015
  Rijssen-Holten trekt 2 miljoen uit voor FTTH buitengebied 08-10-2015
  MVO/MVI ontwikkelingen en initiatieven binnen de infrabranche 05-10-2015
  Stam&Co gaat Unit4 online beschikbaar stellen voor al haar medewerkers 18-09-2015
  Nieuwe KLIC app op de markt, het onderzoeken waard 17-09-2015
  Digitale informatie-uitwisseling 11-09-2015
  Enexis digitaliseert lokale elektriciteitsnetten 11-09-2015
  Buitenlanders leveren slimme meters 11-09-2015
  Sanering asbest cement leiding door Stam&Co door inzet van "laagwerker" 07-09-2015
  Ruil netwerken Alliander en Enexis rond 03-09-2015
  De Kop Breed krijgt provinciale lening voor glasvezelnetwerk 20-08-2015
  BOM keurt investeringsaanvraag KempenGlas goed 20-08-2015
  PO-Raad: modern onderwijs geraakt door gebrekkig internet 18-08-2015
  CIF richt zich op FTTH in buitengebieden 17-08-2015
  Geografische voortgang nieuwe waterleiding PWN op Internet - Dietsveld Haarlem 13-07-2015
  Stam&Co levert inpandige netwerken met levenslange garantie 10-07-2015
  Rapport Graafschade in opdracht van Bouwend Nederland Helpdesk WION-Schaden 10-07-2015
  Internetconsultatie Richtlijn kostenreductie breedband gestart 10-07-2015
  Stroombedrijven bouwen eigen CDMA-450 netwerk 09-07-2015
  Google Sidewalk Labs eerste project: gratis WiFi in New York 25-06-2015
  Stam&Co werkt aan D&C opdracht Windpark Barrepolder - Heineken te Zoeterwoude 15-06-2015
  Studie klimaatneutrale wijken 12-06-2015
  Fore Freedom legt open glasvezelnetwerken voor de zakelijke markt aan 09-06-2015
  Nieuwkomer Netrebel introduceert 1 gigabit internet via glasvezel voor 37,50 euro p.m. 08-06-2015
  Den Haag tekent met Reggefiber voor FTTH in Ypenburg 28-05-2015
  Ziggo groeit naar 44% van breedbandmarkt 28-05-2015
  Cogas biedt overzicht werkzaamheden op online kaart 13-05-2015
  Tweak als operator aan de slag op FTTH in Leeuwarden 12-05-2015
  Eurofiber voor 875 miljoen euro verkocht aan Antin IP 12-05-2015
  Ontwikkelingen digitale informatie-uitwisseling bij Enexis 11-05-2015
  Werken in de Cloud - Microsoft Office 365 01-05-2015
  De prijs van elektriciteit in Nederland zal dalen 01-05-2015
  Google Fi: mobiele connectiviteit van de toekomst? 28-04-2015
  Business Park Rotterdam The Hague Airport krijgt glasvezel 24-04-2015
  Breed Alkmaar-Buiten positief over de aanleg van een FttH glasvezelnetwerk 17-04-2015
  KPN gaat kopernetwerk upgraden 17-04-2015
  Digitale informatie-uitwisseling KLIC-WIN 17-04-2015
  Eurofiber kiest selecte groep aannemers voor de aanleg van glasvezelverbindingen 08-04-2015
  Jacques Kerssens en Tom Roozendaal in Stipelnewz 07-04-2015
  College Giessenlanden steunt alternatief plan glasvezel 03-04-2015
  Uitruil netten Alliander en Enexis in ver gevorderd stadium 02-04-2015
  Eurofiber benoemt Jeanine van der Vlist 01-04-2015
  KPN levert FttH via FryslanRing in delen van Friesland 23-03-2015
  EZ wil stimulans voor breedband in buitengebied 10-03-2015
  Eurofiber zet registratiesysteem voor live monitoring werkzaamheden in 10-03-2015
  KempenGlas: '70% heeft zich ingeschreven' 25-02-2015
  Reggefiber komt met nieuw model FTU 23-02-2015
  Ontwikkeling Digitaal Samenwerking Platform 26-01-2015
  Investeringscijfers 2015 Alliander 26-01-2015
  Huishoudens buitengebied Achterhoek: 500 euro voor glasvezel 26-01-2015
  Grootschalige uitrol slimme meter in 2015 09-01-2015
  Transformatorstation Wieringermeer 09-01-2015
  Groningen brengt breedbandinitiatieven buitengebied in kaart 08-01-2015
  Stam&Co wenst U fijne feestdagen en een gelukkig 2015 24-12-2014
  BreedBand Alkmaar Buiten op zoek naar abonnees 23-12-2014
  Kick-off NEN NTA voor renovatie gietijzeren gasleidingen met de kousmethode 16-12-2014
  Batterij van de toekomst voor lokale opslag duurzame energie 11-12-2014
  Brainstormsessie richtlijn EC61 kostenreductie aanleg breedband 08-12-2014
  Wijk bij Duurstede faciliteert Glasvezel Buitengebied 02-12-2014
  Gelderland en gemeenten starten breedbandbedrijf 02-12-2014
  Kabinet wil EU-bijdrage aan breedband in buitengebied 01-12-2014
  Discussie over breekverboden 01-12-2014
  Wifi in de haven van Hoorn aangelegd door Stam&Co succesvol getest 17-11-2014
  13-11-2014:17.40 uur was bij NPO2 een item over graafschade op TV 13-11-2014
  Kabinet wil netwerk Ziggo/UPC toch openbreken 10-11-2014
  Discussie over breekverboden in het kader van de Rotterdamse Maand van de Ondergrond 08-11-2014
  Ondertekening Enexis solocontracten Noord Nederland 07-11-2014
  Glasvezel in buitengebied door riool aanleggen is mogelijk 06-11-2014
  Voor echte cultuurverandering dicht bij de werkvloer blijven 31-10-2014
  Schiphol raakt ontheffing voor eigen beheer stroom- en gasnet definitief kwijt 24-10-2014
  Onderzoek KLIC-WIN programma afgerond: eindnotitie beschikbaar 24-10-2014
  Broadband Forum begint met certificering voor G.Fast - 1,1 Gbps up+down over koperkabels 23-10-2014
  FTTH naar alle woningen en bedrijven op Bonaire 14-10-2014
  Mededelingen van Netbeheer Nederland over planning uitrol regelgeving BEI HS-MS 12-10-2014
  Stedin en Liander werken samen aan eigen mobiel netwerk 11-10-2014
  Gelderland en acht gemeenten onderzoeken eigen FttH-netwerk 10-10-2014
  Vast Internet, TV en bellen van Vodafone nu landelijk beschikbaar 06-10-2014
  Fiber lanceert VDSL-pakket Fiber RDY 03-10-2014
  Alliander eerste helft dit jaar meer geïnvesteerd in uitbreiding en vervanging netwerken 03-10-2014
  Energietrends 2014 03-10-2014
  Certificaat Prorail Veiligheidsladder Stam&Co 22-09-2014
  Subsidie voor glasvezelinitiatief Breedband Hollands Kroon 19-09-2014
  Bergen Breedband start vraagbundeling 16-09-2014
  KLIC-WIN (Wion + INspire) ontwikkelingen 05-09-2014
  Samenstelling nieuw bestuur GOA Leidingtechniek 01-09-2014
  Aanleg glasvezel steeds vaker vanuit initiatief stichting - Bernheze bijvoorbeeld 21-08-2014
  Slimme en energiezuinige Openbare Verlichting door inzet sensoren 19-08-2014
  Liander verzorgt webcare slimme meters namens Netbeheer Nederland 04-07-2014
  Laatste ontwikkelingen KLIC-WIN programma 04-07-2014
  KPN gaat nieuwe klanten standaard glasvezel bieden 30-06-2014
  Betrouwbaarheid regionale gasnetten in 2013 23-06-2014
  Per 2015 start grootschalige meteruitrol 19-05-2014
  Ontwikkeling duurzame energie en open data door Liander 09-05-2014
  Het "nieuwe aanleggen" van glasvezelnetten 02-05-2014
  Netbeheer Nederland uniformeert afspraken om graafschade te voorkomen 28-04-2014
  Gasopslag Bergermeer (Alkmaar) in gebruik genomen 28-04-2014
  Aardwarmteproject Agriport 7 Noord-Holland 18-04-2014
  KLIC-WIN ontwikkelingen 18-04-2014
  Reggefiber participeert in verglazing Putten via riool 18-03-2014
  Nooit gedacht, toch gekregen 10-03-2014
  Toekomstvisie op digitale informatie-uitwisseling : Digitale Rotonde 24-02-2014
  Kabelnoord start verglazingsproces 18-02-2014
  Instructiekaart zorgvuldig graven nu ook in het Turks 07-02-2014
  Stam&Co legt hoogwaardige WiFi aan in Hoorn met de producten van Ruckus 31-01-2014
  Bergen Breedband koerst af op glasvezel in de gehele gemeente 23-01-2014
  Joulz nieuw Vakgroeplid Bouwend Nederland 21-01-2014
  Alliander verhoogt in 2014 investeringen in netwerken 21-01-2014
  Wetsvoorstel BRO: gegevens ondergrond centraal opgeslagen en voor iedereen toegankelijk 21-01-2014
  WION - Eis Voorzorgsmaatregel moet duidelijk en ondubbelzinnig 13-01-2014
  Stam&Co wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar 23-12-2013
  Intentieverklaring KLIC WIN 06-12-2013
  Herstraattarieven Telecom 2014 06-12-2013
  Rol van Stam&Co bij het opwaarderen elektriciteitsnet Liander in Enkhuizen 04-12-2013
  Bergen Breedband FttH krijgt financiele steun provincie 25-11-2013
  Tele2 NL vergroot de onrust met mobile-only ballon 22-11-2013
  Bezettingsgraad FttH-netwerken neemt in 2014 verder toe 19-11-2013
  Filmploeg KPN maakt bedrijfsfilm samen met Stam&Co 13-11-2013
  Stam&Co heeft niveau 5 van de CO2 prestatieladder behaald 08-11-2013
  Sterke groei FttH, conversie naar activated nog beperkt 07-11-2013
  Sluit elke middelbare school aan op glasvezel 05-11-2013
  ACM biedt ruimte voor lokale energielevering zonder leveringsvergunning 04-11-2013
  Netinvesteringen en hernieuwbare energieproductie leveren werk op 21-10-2013
  Overstapdrempels op FTTH worden aangepakt - EZ 18-10-2013
  Broadband World Forum in de RAI te Amsterdam - 22 t/m 24 oktober met Peter Molengraaf Alliander 15-10-2013
  Klus geslaagd, positieve publiciteit op Twitter! 07-10-2013
  Datacentrum Middenmeer door Microsoft 04-10-2013
  Extra controles bij bedrijven die veel graafschade veroorzaken 25-09-2013
  Prorail - Ondergrondse Infradag 20-09-2013
  Nieuw emailadres voor prijs- en offerteaanvragen : aanvraag@stamenco.nl 19-09-2013
  Netbeheerders starten mijnaansluiting.nl 13-09-2013
  Digitale informatie-uitwisseling netbeheerders en aannemers - BPMN standaard 13-09-2013
  Stam&Co start pilot voor het beschikbaar stellen van routes van geplande nieuwe aanleg 02-09-2013
  Stam&Co neemt met Alliander initiatief in CO2 neutraal project 18-07-2013
  Project Step2work binnen Stam&Co succesvol 12-07-2013
  Stam & Co neemt de activiteiten van Beira Interim Services B.V. over 01-07-2013
  Tablets en apps nemen vogelvlucht 27-06-2013
  Digitale informatieuitwisseling - Bouwend Nederland laat een analyse uitvoeren onder de lidbedrijven 21-06-2013
  HDPE elektrolasmofverbinding 17-06-2013
  Steun van Provincie voor aanleg glasvezel tot in de woning 29-05-2013
  Stam&Co deelgenomen aan NL Doet 2013 18-03-2013
  Digitale rotonde - Eén landelijke intakeportal voor nutsvoorzieningen 12-03-2013
  Aanbestedingswet op 1 april 2013 van kracht 25-02-2013
  Eerste Scholingsdag Ondergrondse Infra een feit 15-02-2013
  Nieuwe website voor informatie over bronbemaling 14-02-2013
  Investeringsoverzicht 2013 van de netbeheerders 08-02-2013
  Erkenning verleend aan Stam&Co Infratechniek - SIKB 7000-7004 : bodemsanering 17-01-2013
  Stam gaat van start met pilot KLIC op tablet computers 30-11-2012
  Glasmonitor 2013: 18% huishouden op glas aangesloten 13-11-2012
  Investeringen in glasvezelnetwerk beschikbaar voor Reggefiber 25-10-2012
  Op weg naar niveau 5 van de CO2 prestatieladder 11-09-2012
  Stam & Co heeft ook camera's hangen in Heerhugowaard 12-06-2012
  Fietsplan 02-04-2012
  Stroom- en gasnet op de schop 14-02-2012
  5 jarig glasvezelproject 13-12-2011
  Prestatiecontract voor 5 jaar saneren gas en elektra 14-10-2011