CO-2 Bewust

CO2 bewust:

Stam Heerhugowaard Holding B.V. wil met Stam&Co Infratechniek B.V., Stam & Co Leidingwerken B.V. en Stam&Co Materieel B.V. graag bijdragen aan het maatschappelijk en verantwoord ondernemen. Dit betekent bewust omgaan met het gebruik van energiebronnen.

Stam & Co heeft zich als doel gesteld dat de CO2 uitstoot eind december 2017 met 4% van de totale scope( 1,2 en 3) ton/CO2 FTE en van ton/CO2 omzet t.o.v. het referentie jaar 2016 moet zijn gereduceerd.

Gegeven dat in 2016 de CO2 uitstoot 8,9 ton/CO2 per FTE was, mag de uitstoot over 2017, 8,5 ton/CO2 per FTE bedragen.

Gegeven dat in 2016 de CO2 uitstoot 35,6 ton/CO2 per omzet was, mag de uitstoot over 2017, 34,2 ton/CO2 per omzet bedragen.

Het communiceren over het KAM-beleid, CO2 reductiedoelstellingen en behaalde resultaten is daarom een belangrijk aandachtspunt.

Om de doeltreffende werking van de CO2 prestatieladder blijvend te realiseren wil Stam Heerhugowaard Holding B.V. u graag informeren over:

Certificaat:

In het 4e kwartaal 2013 heeft Stam Heerhugowaard Holding B.V. zich gecertificeerd voor het CO2-bewust certificaat / niveau 5.

A. Inzicht:

Stam Heerhugowaard Holding B.V. beschikt over een uitgewerkte actuele CO2 emissie-inventarisatie voor haar scope 1, 2 en 3.

* (zie document) 3.A.1 Inzicht emissie inventarisatie 2016 (referentie jaar)

* (zie document) 3.A.1  Inzicht emissie inventarisatie 1e hj 2017

3.B.2. Stam Heerhugowaard Holding B.V. heeft een Energie-managementprogramma conform NEN-EN 50001:2011 opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern) en geïmplementeerd.

* (zie document) CO2 Footprint 2016

* (zie document CO2 Footprint 1e hj 2017

* (zie document) KAM-beleidsverklaring.

* (zie document) 3.B.1-CO2 Reductie-Energie-managementplan 2017

Stam & Co stelt zich de volgende doelen:

- Brandstofverbruik per kwartaal inzichtelijk maken.

- Externe training "Nieuwe rijden" voor alle medewerkers.

- Aanschaf elektrische auto voor algemeen gebruik.

- Aanschaf werkbussen met KM-begrenzing en "Track & Tracé"

- Voortzetting digitaliseren admistraieve activiteiten.

- Fiets KM-vergoeding.

- Inventariseren mogelijkheden Nieuwe werken. 

C. Transparantie:

3.C.2. Stam Heerhugowaard Holding B.V. communiceert intern en extern over haar carbon footprint en reductie doelstelling(en).

* (zie document) 3.C.2-Transparantie-Communicatieplan.

D. Initiatieven:

3.D.1. Stam Heerhugowaard Holding B.V. heeft een actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2 reductie door middel van aantoonbaar deelname in werkgroepen.

Naast deelname aan de CO2 prestatieladder vanuit SKAO is Stam Heerhugowaard Holding B.V. met opdrachtgevers de dialoog aangegaan om de mogelijkheden van "Groene aansluitingen" (CO2 neutraal) te onderzoeken.

* (zie document)  4.A.1 Keten analyse Aansluitingen 

Met het reduceren van CO2 wil Stam Heerhugowaard Holding B.V. bijdrage aan de (maatschappelijke) doelstellingen voor de lange termijn en voor de toekomstige generaties.

Daarom vragen wij u om met ons mee te denken over mogelijkheden om de CO2 emissie terug te dringen.

Voor meer informatie, vragen en/of suggesties kunt u via m.stigter@stamenco.nl contact opnemen.

CO2 Documenten:

CO2 Bewust Certificaat 3.0 Niveau 5 01102019

CO2 Footprint 2016

CO2 Footprint 1e hj 2017

BP2.02.1 KAM-beleid 2017

3.1.A CO2 Emissie Inventarisatie 2016

3.1.A CO2 Emissie Inventaris 1e halfjaar 2017

3.1.A Energieaudit 2016

3.B.1 Energie Managementprogramma 2017

Scope 3 CO2 Neutraal project

3.C.2 Transparantie Communicatieplan

CO2 Richtlijnen 

4.A.1 Ketenanalyse Vervanging Huisaansluiting 

3.D.1 Initiatieven elektrische rijden

3.D.1-Initiatieven-Initiatiefblad Fietsplan

3.D.1-Initiatieven-Initiatief led verlichting